Kan HerbalsSave up to 10% with Kan volume discounts. [details]
InfoProducts
There are 158 products in this product line.
 
CodeProduct NamedownAlternate NameSizeCreate Custom FormulaCompare
KAV8 Arouse Vigor
Bu Zhong Yi Qi Tang8 oz.Create
KAV1 Arouse Vigor
Bu Zhong Yi Qi Tang1 oz.Create
KAV120 Arouse Vigor**
Bu Zhong Yi Qi Tang120 tabsCreate
KAV2 Arouse Vigor**
Bu Zhong Yi Qi Tang2 oz.Create
KAV300 Arouse Vigor**
Bu Zhong Yi Qi Tang300 tabsCreate
KAV60 Arouse Vigor**
Bu Zhong Yi Qi Tang60 tabsCreate
KCS300 Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan (modified)300 tabsCreate
KCS8 Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan (modified)8 oz.Create
KCS1 Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan (modified)1 oz.Create
KCS120 Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan (modified)120 tabsCreate
KCS2 Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan (modified)2 oz.Create
KCS60 Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan (modified)60 tabsCreate
KDI2 Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San (modified)2 oz.Create
KDI1 Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San (modified)1 oz.Create
KDI8 Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San (modified)8 oz.Create
KDI120 Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San (modified)120 tabsCreate
KDI60 Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San (modified)60 tabsCreate
KDI300 Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San (modified)300 tabsCreate
KDW300 Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan (modified)300 tabsCreate
KDW1 Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan (modified)1 oz.Create
KDW8 Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan (modified)8 oz.Create
KDW120 Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan (modified)120 tabsCreate
KDW60 Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan (modified)60 tabsCreate
KDW2 Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan (modified)2 oz.Create
KEC2 Early Comfort
Huo Xiang Zheng Qi San (modified)2 oz.Create
KEC1 Early Comfort
Huo Xiang Zheng Qi San (modified)1 oz.Create
KEC60 Early Comfort
Huo Xiang Zheng Qi San (modified)60 tabsCreate
KEC8 Early Comfort
Huo Xiang Zheng Qi San (modified)8 oz.Create
KEC300 Early Comfort
Huo Xiang Zheng Qi San (modified)300 tabsCreate
KGV8 Gather Vitality
Gui Pi Tang8 oz.Create
KGV1 Gather Vitality
Gui Pi Tang1 oz.Create
KGV300 Gather Vitality
Gui Pi Tang300 tabsCreate
KGV60 Gather Vitality
Gui Pi Tang60 tabsCreate
KGV2 Gather Vitality
Gui Pi Tang2 oz.Create
KGV120 Gather Vitality
Gui Pi Tang120 tabsCreate
KGP120 Gracious Power
Yi Guan Jian (modified)120 tabsCreate
KGP2 Gracious Power
Yi Guan Jian (modified)2 oz.Create
KGP300 Gracious Power
Yi Guan Jian (modified)300 tabsCreate
KGP8 Gracious Power
Yi Guan Jian (modified)8 oz.Create
KGP60 Gracious Power
Yi Guan Jian (modified)60 tabsCreate
KGP1 Gracious Power
Yi Guan Jian (modified)1 oz.Create
KID8 Initial Defense
Yin Qiao San & Sang Ju Yin8 oz.Create
KID1 Initial Defense
Yin Qiao San & Sang Ju Yin1 oz.Create
KID60 Initial Defense
Yin Qiao San & Sang Ju Yin60 tabsCreate
KID2 Initial Defense
Yin Qiao San & Sang Ju Yin2 oz.Create
KID120 Initial Defense
Yin Qiao San & Sang Ju Yin120 tabsCreate
KID300 Initial Defense
Yin Qiao San & Sang Ju Yin300 tabsCreate
KAI Kan Allergen Information
 2 pg.Create
KHCC Kan Herb Company Catalog
  Create
KHPG Kan Herbals Formula Guide
Updated 9/2014106 pagesCreate
KHIK1 Kan Herbals Intro Kit - 1 oz.
1 each of 25 formulas25 bottles/ 1 oz.Create
KHIK120 Kan Herbals Intro Kit - 120 tabs
1 each of 25 formulas25 bottles/ 120 tabsCreate
KHIK2 Kan Herbals Intro Kit - 2 oz.
1 each of 25 formulas25 bottles/ 2 oz.Create
KHIK300 Kan Herbals Intro Kit - 300 tabs
1 each of 25 formulas25 bottles/ 300 tabsCreate
KHIK60 Kan Herbals Intro Kit - 60 tabs
1 each of 25 formulas25 bottles/ 60 tabsCreate
KHIK8 Kan Herbals Intro Kit - 8 oz.
1 each of 25 formulas25 bottles/ 8 oz.Create
KPL Kan Prescription Labels
 100 labelsCreate
KLC2 Lucid Channel
Er Chen Wan (modified)2 oz.Create
KLC300 Lucid Channel
Er Chen Wan (modified)300 tabsCreate
KLC1 Lucid Channel
Er Chen Wan (modified)1 oz.Create
KLC60 Lucid Channel
Er Chen Wan (modified)60 tabsCreate
KLC8 Lucid Channel
Er Chen Wan (modified)8 oz.Create
KLC120 Lucid Channel
Er Chen Wan (modified)120 tabsCreate
KMC300 Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang (modified)300 tabsCreate
KMC2 Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang (modified)2 oz.Create
KMC120 Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang (modified)120 tabsCreate
KMC60 Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang (modified)60 tabsCreate
KMC8 Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang (modified)8 oz.Create
KMC1 Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang (modified)1 oz.Create
KMCO1 Meridian Comfort
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang & Qiang Huo Sheng Shi Tang1 oz.Create
KMCO60 Meridian Comfort
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang & Qiang Huo Sheng Shi Tang60 tabsCreate
KMCO2 Meridian Comfort
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang & Qiang Huo Sheng Shi Tang2 oz.Create
KMCO8 Meridian Comfort
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang & Qiang Huo Sheng Shi Tang8 oz.Create
KMCO120 Meridian Comfort
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang & Qiang Huo Sheng Shi Tang120 tabsCreate
KMCO300 Meridian Comfort
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang & Qiang Huo Sheng Shi Tang300 tabsCreate
KMP2 Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang/Mo Yao Xiang Sheng 2 oz.Create
KMP120 Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang/Mo Yao Xiang Sheng 120 tabsCreate
KMP60 Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang/Mo Yao Xiang Sheng 60 tabsCreate
KMP300 Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang/Mo Yao Xiang Sheng300 tabsCreate
KMP8 Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang/Mo Yao Xiang Sheng 8 oz.Create
KMP1 Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang/Mo Yao Xiang Sheng 1 oz.Create
KOM120 One Mind
Ban Xia Xie Xin Tang (modified)120 tabsCreate
KOM2 One Mind
Ban Xia Xie Xin Tang (modified)2 oz.Create
KOM1 One Mind
Ban Xia Xie Xin Tang (modified)1 oz.Create
KOM60 One Mind
Ban Xia Xie Xin Tang (modified)60 tabsCreate
KOM300 One Mind
Ban Xia Xie Xin Tang (modified)300 tabsCreate
KPF8 Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang (modified)8 oz.Create
KPF2 Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang (modified)2 oz.Create
KPF300 Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang (modified)300 tabsCreate
KPF120 Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang (modified)120 tabsCreate
KPF1 Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang (modified)1 oz.Create
KPF60 Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang (modified)60 tabsCreate
KQF2 Quell Fire
Long Dan Xie Gan Tang (modified)2 oz.Create
KQF8 Quell Fire
Long Dan Xie Gan Tang (modified)8 oz.Create
KQF60 Quell Fire
Long Dan Xie Gan Tang (modified)60 tabsCreate
KQF120 Quell Fire
Long Dan Xie Gan Tang (modified)120 tabsCreate
KQF1 Quell Fire
Long Dan Xie Gan Tang (modified)1 oz.Create
KQF300 Quell Fire
Long Dan Xie Gan Tang (modified)300 tabsCreate
KQC120 Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan (modified)120 tabsCreate
KQC8 Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan (modified)8 oz.Create
KQC1 Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan (modified)1 oz.Create
KQC300 Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan (modified)300 tabsCreate
KQC60 Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan (modified)60 tabsCreate
KQC2 Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan (modified)2 oz.Create
KRW2 Relaxed Wanderer
Xiao Yao San (modified)2 oz.Create
KRW60 Relaxed Wanderer
Xiao Yao San (modified)60 tabsCreate
KRW120 Relaxed Wanderer
Xiao Yao San (modified)120 tabsCreate
KRW8 Relaxed Wanderer
Xiao Yao San (modified)8 oz.Create
KRW1 Relaxed Wanderer
Xiao Yao San (modified)1 oz.Create
KRW300 Relaxed Wanderer
Xiao Yao San (modified)300 tabsCreate
KRI300 Restore Integrity
Strengthen Kidney & Heart 300 tabsCreate
KRI120 Restore Integrity
Strengthen Kidney & Heart120 tabsCreate
KRI2 Restore Integrity
Strengthen Kidney & Heart 2 oz.Create
KRI8 Restore Integrity
Strengthen Kidney & Heart 8 oz.Create
KRI60 Restore Integrity
Strengthen Kidney & Heart 60 tabsCreate
KRI1 Restore Integrity
Strengthen Kidney & Heart 1 oz.Create
KSTC300 Steady Centeredness
 300 tabsCreate
KSTC2 Steady Centeredness
 2 oz.Create
KSTC1 Steady Centeredness
 1 oz.Create
KSTC60 Steady Centeredness
 60 tabsCreate
KSTC120 Steady Centeredness
 120 tabsCreate
KSTC8 Steady Centeredness
 8 oz.Create
KTF1 Temper Fire
Deficient Kidney Fire (modified)1 oz.Create
KTF300 Temper Fire
Deficient Kidney Fire (modified)300 tabsCreate
KTF8 Temper Fire
Deficient Kidney Fire (modified)8 oz.Create
KTF60 Temper Fire
Deficient Kidney Fire (modified)60 tabsCreate
KTF120 Temper Fire
Deficient Kidney Fire (modified)120 tabsCreate
KTF2 Temper Fire
Deficient Kidney Fire (modified)2 oz.Create
KWJ2 Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San2 oz.Create
KWJ120 Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San120 tabsCreate
KWJ1 Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San1 oz.Create
KWJ300 Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San300 tabsCreate
KWJ60 Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San60 tabsCreate
KWJ8 Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San8 oz.Create
KWC60 Women's Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan (modified)60 tabsCreate
KWC1 Women's Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan (modified)1 oz.Create
KWC8 Women's Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan (modified)8 oz.Create
KWC120 Women's Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan (modified)120 tabsCreate
KWC2 Women's Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan (modified)2 oz.Create
KWC300 Women's Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan (modified)300 tabsCreate
KWOJ120 Women's Journey
Wen Jing Tang & Er Xian Tang120 tabsCreate
KWOJ60 Women's Journey
Wen Jing Tang & Er Xian Tang60 tabsCreate
KWOJ1 Women's Journey
Wen Jing Tang & Er Xian Tang1 oz.Create
KWOJ300 Women's Journey
Wen Jing Tang & Er Xian Tang300 tabsCreate
KWOJ2 Women's Journey
Wen Jing Tang & Er Xian Tang2 oz.Create
KWOJ8 Women's Journey
Wen Jing Tang & Er Xian Tang8 oz.Create
KWP8 Women's Precious
Ba Zhen Yi Mu Wan (modified)8 oz.Create
KWP2 Women's Precious
Ba Zhen Yi Mu Wan (modified)2 oz.Create
KWP1 Women's Precious
Ba Zhen Yi Mu Wan (modified)1 oz.Create
KWP120 Women's Precious**
Ba Zhen Yi Mu Wan (modified)120 tabsCreate
KWP60 Women's Precious**
Ba Zhen Yi Mu Wan (modified)60 tabsCreate
KWP300 Women's Precious**
Ba Zhen Yi Mu Wan (modified)300 tabsCreate
KWR300 Women's Rhythm
Tong Yu Jian & Si Wu Tang300 tabsCreate
KWR60 Women's Rhythm
Tong Yu Jian & Si Wu Tang60 tabsCreate
KWR8 Women's Rhythm
Tong Yu Jian & Si Wu Tang8 oz.Create
KWR2 Women's Rhythm
Tong Yu Jian & Si Wu Tang2 oz.Create
KWR120 Women's Rhythm
Tong Yu Jian & Si Wu Tang120 tabsCreate
KWR1 Women's Rhythm
Tong Yu Jian & Si Wu Tang1 oz.Create
 
  © 2021 Crane Herb Company. All Rights Reserved.   |   Policies   |   Security & Privacy